Sök

Skattefrågor företagare

 

Förslaget om exitskatt slopas

Regeringen har den 26 mars 2018 meddelat att man inte väljer att gå vidare med Skatteverkets förslag om s k exitskatt som presenterades den 29 november 2017. Förslaget, som i korthet syftade till att beskatta företagare som flyttar utomlands, möttes av omfattande kritik från berörda remissinstanser och regeringen har nu klargjort att man anser att förslaget skulle få alltför långtgående konsekvenser, främst avseende frågor som rör generationsskiften. Man utesluter dock inte att framtida förändringar av den s k 10-årsregeln kan komma att ske.

 

Dags att sälja ditt livsverk?

 

Grattis! Det faktum att du befinner dig på vår webbsida i allmänhet och sidan som rör skattefrågor för företagare i synnerhet innebär av allt att döma att du är en framgångsrik entreprenör som äger ett eller flera lönsamma bolag och som nu börjar överväga hur ditt livsverk skall hanteras den dagen då du själv väljer att trappa ned.

 

Du har jobbat hårt i många år för att nå dit där du är idag. Du har varit mån om att göra rätt för dig och hålla nere kostnaderna i din verksamhet. Av samma skäl vill du sannolikt att skatten skall bli så fördelaktig som möjligt inom ramen för vad lagstiftningen tillåter. Det är nu dags att se över vilka alternativ som finns att tillgå när du vill tillgodogöra dig det värde som du så framgångsrikt byggt upp i ditt företag. Och vilka skattekonsekvenser detta medför.

 

Ta dig tid och läs dessa sidor noggrant, förhoppningsvis kommer det att leda till ökad insikt i de komplicerade regler som gäller företagare och skatt.

 

Om du säljer/likviderar ditt bolag utan planering så sträcker sig skatten upp till 60 %.

Med vår hjälp kan din skatt, om du avser att bo kvar i Sverige, sänkas till 25 %.

Om du överväger att flytta utomlands kan skatten, undantagsvis, elimineras helt, 0 %.

 

Trevlig läsning – och varmt välkommen att delta vid våra seminarier eller boka tid för individuellt möte!