Sök

 

Boka möte
kostnadsfritt

Boka ditt möte redan idag sa hälper vi dig upptäcka vilka möjligheter du har.

 

Frågor?
Ring oss direkt

Du når oss på telefon
08 651 92 00

brev   eller skriv till oss här

Svenska skatter

Det svenska skattetrycket tillhör de högsta i världen och det totala skattetrycket uppgår till ca 43-44 % av Sveriges BNP.

 

Inkomstskatt, tjänst

Inkomst av tjänst beskattas med en progressiv skala. Brytpunkter inkomstår 2021, taxeringsår 2022:

 

Inkomst, kr Skatt
              < 537 200 ca 32 %
537 200 < ca 52 %

 

Motsvarande brytpunkt för en pensionär (65+) är 596 800 kr avseende inkomstår 2021. 

 

Beloppen avser inkomst före grundavdrag. Den exakta skattens storlek beror på kommunala skattesatser, kyrkoskatter m fl. Den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige uppgår 2020 till drygt 32 %. Från inkomster medges vissa avdrag (resor, pensionssparande mm).

 

 

Kapitalskatt

Kapitalinkomster beskattas med 30 %.

 

Från inkomster av kapital får avdrag ske enligt följande:

  • Räntekostnader (100 %)
  • Kapitalförluster (normalt 70 %)
  • Kapitalförlust på privatbostad (50 %)

 

Om summan av denna sammanräkning är negativ uppstår underskott av kapital varvid skattereduktion sker. Skattereduktionen på underskott upp till 100 000 kr är 30 %. På belopp därutöver blir skattereduktionen 21 %.

 

Sverige jämfört med omvärlden

Kapitalvinst 50 000 kr

 

Innehavstid Skatt Sverige Skatt OECD Skatt EU
3 månader 30 % 11 % 12 %
2 år 30 % 7 % 8 %
5 år 30 % 7 % 6 %

Källa: Aktiespararna

 

För en person som är bosatt i Sverige kan den svenska kapitalskatten undvikas genom att placera tillgångarna i en kapitalförsäkring eller, vilket oftast är allra mest förmånligt, i ett investeringssparkonto

 

Om du väljer att bosätta dig utomlands kan en utländsk kapitalförsäkring ofta utgöra en bra plattform för ditt sparande. Med rätt planering kan du ofta eliminera skatten på värdetillväxten, i såväl Sverige som ditt nya bosättningsland. Läs gärna mer om detta under avsnittet om 10-årsregeln

 

Fastighetsskatt och skatt vid försäljning av bostad

Fastighetsskatten har sedan 1 januari 2008 ersatts av en kommunal fastighetsavgift. För småhus är den maximala avgiften 8 437 kr per år (avser beskattningsår 2021, taxeringsår 2022) dock högst 0,75 % av det totala taxeringsvärdet för fastigheten. För flerbostadshus uppgår avgiften till 1 444 kr per bostadslägenhet men högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Fastighetsavgiften indexeras genom dess koppling till inkomstbasbeloppets förändring.

 

Kapitalskatten vid försäljning av din privatbostad uppgår till 22 % av vinsten. Vinstbeskattningen kan skjutas upp och uppskovsbeloppet är är numera begränsat till 3 mkr. Från och med 2021 är räntan på uppskovsbelopp slopad. Det finns numera möjlighet att utnyttja uppskovsbeloppet vid fastighetsköp utomlands, förutsatt att bostaden är belägen inom EU/EES. Läs mer på sidan som handlar om bostad.

 

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten är numera borttagen i Sverige.

 

Arvs- och gåvoskatt

Skatten är borttagen sedan 2005 (retroaktivt för dödsfall som inträffat efter den 17 december 2004).

 

Mervärdeskatt

På de flesta varor och tjänster är mervärdesskatten 25 %.

 

Bolagsskatt

Den svenska bolagsskatten har sänkts i flera steg. Från och med 2021 är bolagsskatten 20,6 %.