Sök

Beräkna skatt

Så mycket kan skatten på din pension sänkas när du pensionerar dig utomlands. För att kunna göra en beräkning måste du besvara några frågor om dina pensioner. Om du är osäker på vad som menas med de olika pensionsbegreppen kan du läsa mer under rubriken om svensk pension.

 

Med de belopp vi efterfrågar nedan menar vi pensionsbelopp vid pensioneringstillfället, t ex 65 år.

Beräkning

Ange beräknad allmän pension (’orange kuvertet’) i kronor per månad

kronor per månad

Om du inte anger något belopp alls så utgår vi från att din allmänna pension uppgår till 14,000 kr/mån.

Ange beräknad sammanlagd tjänstepension (pension som du får från din arbetsgivare) i kronor per månad (summan består ofta av belopp från flera olika arbetsgivare/kollektivavtal)

kronor per månad

Om du inte anger något belopp alls så utgår vi från att din tjänstepension uppgår till 0 kr/mån.

Ange beräknad sammanlagd privat pension (privata pensionsförsäkringar + IPS) i kronor per månad (om du endast har tillgång till aktuellt försäkringsvärde så dividerar du värdet med antalet månader som du vill ha pensionen utbetald, t ex 60 månader (5 år) vilket är kortaste tid enligt lag)

kronor per månad

Om du inte anger något belopp alls så utgår vi från att din privata pension uppgår till 0 kr/mån.