Sök

 

Boka möte
kostnadsfritt

Boka ditt möte redan idag sa hälper vi dig upptäcka vilka möjligheter du har.

 

Frågor?
Ring oss direkt

Du når oss på telefon
08 651 92 00

brev   eller skriv till oss här

Flytta till Italien - nya regler skapar mervärde

Italien är ett av de "klassiska" länderna när det gäller utflyttning och ligger högt upp på svenskarnas önskelista. Här finner du mycket att upptäcka, ett härligt klimat och ett fantastiskt utbud av mat, vin, kultur och historia. Vad du kanske inte känner till är att Italien nyligen (2019) infört nya skatteregler för pensionärer som flyttar till södra delarna av landet och som innebär att en bosättning i Italien kan få stor positiv effekt på din ekonomi.

Välkommen till Italien!  

 

För dig som vill läsa mer:

Sveriges skatteavtal med Italien

 

Skattefördelar för svensk pensionär i Italien 

 • Lägre skatt på pensionen
 • Endast 7 % skatt på tjänstepension (privat sektor) förutsatt att du har s k ST-status (se även nedan ang rättsläget)
 • Förhållandevis låga levnadsomkostnader i jämförelse med Sverige

 

 

Allmänt om skatter i Italien

När du väljer att flytta till Italien så finns det, numera, flera olika skattesystem att välja bland:

 

 1. "Vanlig" beskattning, progressiv skatt upp till ca 45 %
 2. ST-status (Substitute Tax), endast 7 % skatt på tjänstepension från privat sektor (se nedan angående rättsläget)
 3. "Lump sum tax", fast årlig skatt om EUR 100 000

 

Innan vi redogör för de tre olika systemen ovan är det viktigt att belysa hur Sveriges skatteavtal med Italien är utformat gällande dina svenska pensionsinkomster.

 

Sveriges skatteavtal med Italien, beskattning av pension

 

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige (du har "klippt banden", läs gärna mer här) och du bosätter dig permanent i Italien så fördelas beskattningsrätten mellan de båda länderna på följande vis:

 

 • Allmän pension; såväl Sverige som Italien äger rätt att beskatta inkomsten
 • Tjänstepension från privat sektor; endast Italien får beskatta inkomsten*
 • Tjänstepension från offentlig sektor; endast Sverige har beskattningsrätt
 • Privat pensionsförsäkring; både Sverige och Italien får beskatta inkomsten

 

*) Rättsläget gällande Sveriges rätt att beskatta, när tjänstepensionen är tryggad via försäkring, är f n under utredning och väntas klargöras inom några månader.

 

I de fall där Sverige äger rätt att beskatta din pension så blir skatten 25 %, s k SINK-skatt, förutsatt att du är begränsat skattskyldig i Sverige. Först och främst bör du alltså tillse att din utflyttning från Sverige är fullständig samt att du hyr eller köper en bostad i Italien där du bosätter dig permanent. Inför din pensionering i Italien måste du även fastställa vilket skattesystem som blir mest fördelaktigt för dig. För nästan alla flesta svenska pensionärer blir alternativ 2, ST-status, mest fördelaktigt varför du normalt sett kan bortse från de övriga alternativen nedan.

 

 

De olika skattesystemen i Italien

 

1. "Vanlig" beskattning vid bosättning i Italien

Samtliga dina inkomster från hela världen ligger till grund för beskattning i Italien. Skatten är progressiv och består såväl av nationell skatt, regional skatt som kommunal skatt. Högsta skattesats är ca 45 %. Kapitalskatten uppgår till 26 %. Förmögenhetsskatt uttas med 0,2 % per år (finansiella tillgångar) respektive 0,76 % per år (fastigheter). Arvs- och gåvoskatten är 4 % (närstående personer) respektive 6-8 % (mer avlägsna arvs- och gåvomottagare). För närstående personer är fribeloppet 1 000 000 EUR per mottagare.

 

 

2. ST-status

Italien har nyligen (2019) infört nya regler i syfte att attrahera utlänningar att pensionera sig i Italien. Som förebild har man bl a sneglat på hur andra länder i södra Europa, såsom Portugal och i viss mån Spanien, har gjort. Om du bosätter dig i någon av regionerna i södra Italien (Sicilien, Sardinien, Kalabrien, Kampanien, Basilicata, Abruzzo, Molise och Puglia/Apulien) i en kommun med högst 20 000 invånare så kan du ansöka om ST-status (Substitute Tax) varvid din skatt på utländska inkomster (icke italienska) endast beskattas med en fast årlig skatt om 7 %. Till kategorin utländska inkomster hör svenska pensioner. Denna särstatus gäller i 10 år.

 

I kombination med Sveriges regler och Sveriges skatteavtal med Italien blir utfallet följande om du har ST-status:

 

 • Allmän pension = 25 % skatt 
 • Tjänstepension från privat sektor = 7 % skatt* om endast Italien får beskattningsrätt alternativt 25 % skatt* om Sverige äger rätt att beskatta inkomsten
 • Tjänstepension från offentlig sektor = 25 % skatt
 • Privat pensionsförsäkring = 25 % skatt

 

 *) Rättsläget gällande Sveriges rätt att beskatta, när tjänstepensionen är tryggad via försäkring, är f n under utredning och väntas klargöras före årsskiftet.

 

Kriterierna för att kunna beviljas ST-status är bl a:

 

 • att du inte har bott permanent i Italien de fem (5) föregående åren
 • att du bosätter dig i en kommun med högst 20 000 invånare i någon av de sju regionerna ovan
 • att du erhåller pension

 

Förutsatt att dessa kriterier uppfylls så kommer den italienska skatten att begränsas till 7 %. Detta gäller både pensionsinkomster och kapitalinkomster. Du måste dock alltid beakta skattereglerna i landet varifrån inkomsten härrör.

Den italienska förmögenhetsskatten nedsätts till 0 % på utländska tillgångar om du har ST-status, vilket medför att du bör ha din eventuella förmögenhet placerad i ett land utanför Italien. Arvs- och gåvoskatt uttas på vanligt sätt i Italien när du har ST-status, d v s 4 % (närstående personer) respektive 6-8 % (mer avlägsna arvs- och gåvomottagare). För närstående personer är fribeloppet 1 000 000 EUR per mottagare.

 

 

3. Lump sum tax

Om du inte har bott i Italien de senaste tio (10) åren kan du ansöka om Lump sum tax, vilket innebär att du istället erlägger en fast årlig skatt om EUR 100 000, oavsett hur stora dina utländska (icke italienska) inkomster är. Denna regim är främst användbar för personer med väldigt stora kapital- eller pensionsinkomster. Detta speciella skattesystem kan utnyttjas i femton (15) år om du flyttar till Italien, oavsett vilken region i landet som du flyttar till. Förmögenhetsskatten i Italien nedsätts till 0 % och samma sak gäller arvs- och gåvoskatt, 0 %.

 

 

 

Vill du veta mer om pensionering i Italien? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

  

12 november 2019 kl 18:00-20:15 (Fullbokat)

Pensionera dig i Portugal/Frankrike/Malta/Italien; regelverk vid pensionering i dessa länder med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Scandic Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, FrankrikeMäklarna, Maltamäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

 

28 november 2019, kl 18:00-20:00 (Fullbokat)

15 januari 2020, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)

Vilka skatteregler gäller för företagare som flyttar utomlands? Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm. Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur skattereglerna ser ut, primärt i samband med utflyttning (och företrädesvis till Portugal, även om flera andra länder också nämns). Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida 'seminarier'.

 

19 november 2019, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)

Vilka skatteregler gäller för företagare som flyttar utomlands? 
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg
Motsvarande seminarium som ovan men i Göteborg. Anmälan via vår sida 'seminarier'.

   

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Italien).

 

Mässdatum VT 2020:  

Stockholm, 15-16 februari 2020, Stockholmsmässan Älvsjö 

Göteborg, 29 februari - 1 mars 2020, Svenska Mässan

Malmö, 21-22 mars 2020, Malmömässan

 

Sänker skatten med drygt 2 mkr

Karin och Fredrik väljer att pensionera sig i Italien vid 62 års ålder. Deras allmänna pensioner uppgår vardera till 17 000 kronor per månad och deras tjänstepensioner (privat sektor) till vardera 25 000 kronor per månad. Makarna har dessutom pensionssparat privat och räknar med att månatligen få ca 2 000 kronor från dessa. Makarna bosätter sig skattemässigt i Italien och tillämpar den nya lagstiftningen avseende ST-status. Deras totala gemensamma skatt uppgår till ca 139 000 kronor per år, efter flytten till Italien. I Sverige hade motsvarande beskattning uppgått till ca 352 000 kronor per år. Under 10 års pensionering i Italien sparar makarna därmed mer än två miljoner kronor i skatt.*

 

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige. Undantag från ovanstående regler kan förekomma, bl a beroende på medborgarskap.

 

*) Rättsläget gällande Sveriges rätt att beskatta, när tjänstepensionen är tryggad via försäkring, är f n under utredning och väntas klargöras inom några månader.

 

Dags att sälja ditt företag?

Om du är ägare till ett fåmansbolag och står i begrepp att sälja ditt bolag så kan försäljningsvinsten bli helt skattefri vid bosättning i Italien, förutsatt rätt planering. Du kan alltså sänka din privata skatt vid försäljningen från 60 % till 0 %. Orsaken till detta är en kombination av svensk lagstiftning, italiensk lagstiftning, EU-lagstiftning och utformningen av olika skatteavtal som länderna har ingått. Dessa intressanta regler kan du läsa mer om under rubriken Exit utomlands.

 

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

 

Den italienska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Italien tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 61 år (höjs stegvis till 64 år under åren 2020-2026). Genom att lämna in intyget till Italiens motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Italien. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Italien.

 

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Italien) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

 

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Italien rankingplats 20 (av 34 länder).

 

Vår rekommendation är att du noga överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 4 000 kronor per månad och är giltig i såväl Italien som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning. Kontakta oss för vidare information och offert.

 

 

 Så blir din pensionering i Italien lyckosam:

 • Stressa inte fram beslut - ta en extra lång semester i Italien och känn efter
 • Prova att hyra bostad en tid och stifta bekantskap med landet och folket
 • Språket - försök att lära dig tillräckligt mycket för att kunna föra en enklare dialog, handla i matbutiken, beställa på restaurang o s v
 • Lär känna lokalbefolkningen - undvik att bara umgås med likasinnade
 • Att skaffa nya vänner ökar förståelsen för Italien och underlättar din vardag
 • Ha ett öppet sinne och vidga vyerna - ta del av Italiens seder och respektera dess kultur
 • Aktivera dig - gå kurser, res runt och utforska Italien, gå med i föreningar
 • Håll dig i form - bli inte alltför stillasittande, träna regelbundet
 • Tappa inte kontakten med släkt och vänner hemma - skriv brev, skicka mejl, Skypa, åk hem på besök, försök förmå dina vänner att besöka dig i Italien
 • Planera ekonomin - gör budget, ha regelbunden översyn av finanserna
 • Var glad och njut av livet - du är priviligierad som har kunnat pensionera dig i Italien!